Meer oor ons

Meer oor ons

Die Olielamp is 'n blaadjie wat uit die VGK uit kom, deur die jeug en grotendeels gemik op die jeug.

Ons wil deur middel van die Olielamp God die Vader, Seun en Heilige Gees en sy wil al beter leer ken; God se koninkryk (kerk, samelewing en skepping) opbou, spesifiek onder die jeug van die VGKSA; die geloof (morele ontwikkeling, kennis, selfstandigwording in die kerk en samelewing) van die jeug van die VGKSA opbou; die gemeenskap van die heiliges bevorder onder die jeug (as deel van die groter gemeenskap van die heiliges in SA) en ’n spreekbuis wees waar deur die jeug kan kommunikeer. Ons grondslag staan in die Woord van God as onfeilbare riglyn vir ons hele lewe voor die Here, en dus ook vir al die werk wat gedoen word t.o.v. die Olielamp. Dit erken ook die drie belydenisgeskrifte (Nederlandse Geloofsbelydenis, Dordtse leerreëls en Heidelbergse Kategismus) as samevatting van die gereformeerde geloofsleer soos wat ons dit in God se Woord leer. Ons visie is om die leser te bemoedig om ’n God-gerigte lewe te lei. Ons missie is om die Drie-enige God te eer. Die Olielamp verskaf riglyne vanuit sy Woord en versterk sodoende die leser om God deel te maak van alle aspekte van hul lewe. Ons doel is om te verseker dat daar kwaliteit leesstof vir die jeug en ander belangstellendes beskikbaar is, en verskaf elkeen die geleentheid om hulle opinies te lug en om hulle talente in God se Koninkryk te gebruik. So bevorder ons ook kommunikasie tussen die Vrye Gereformeerde kerke in Suid Afrika.

Ontmoet ons span

Hierdie mense sorg daarvoor dat die Olielamp uitkom wanneer dit moet.

 • Arno Snijder

  Arno Snijder

  Redakteur

 • Anita Pouwels

  Anita Pouwels

  Bladuitleg

 • Henriette Klapwijk

  Henriette Klapwijk

  Taalversorging

 • Annemarie Hordijk

  Annemarie Hordijk

  Administrasie

 • Zelien Zweers

  Zelien Zweers

  Illustrasies

 • Hannelie Ros

  Hannelie Ros

  Web onderhouding en bemarking

 • Cornelia Postma

  Cornelia Postma

  Subredaktrise

 • Arno Pouwels

  Arno Pouwels

  Subredakteur

 • Jaco van der Meer

  Jaco van der Meer

  Subredakteur

 • Leandre van der Vinne

  Leandre van der Vinne

  Subredaktrise

 • Martin Antonides

  Martin Antonides

  Lid

 • Mariëtte Hordijk

  Mariëtte Hordijk

  Lid

 • Carla Luijk

  Carla Luijk

  Lid

 • Riana de Mooij

  Riana de Mooij

  Lid

 • Renette Ros

  Renette Ros

  Lid

 • Ruan Snijder

  Ruan Snijder

  Lid

 • Thalita van Rennsen

  Thalita van Rennsen

  Lid

Wat is nuut?

'n Vinnige blik oor die nuutste artikels op die webtuiste.

 • Kennis van jou ellende is die eerste stap na die ewige lewe

  Ds. PG Boon (VGK Maranata), 2018-01-28 (verwerk vanaf: http://www.vgk.org.za/preke/25086) Lees: 2 Konings 5, Heidelbergse Kategismus Sondag 2 Vraag en antwoord 3: Waaruit ken jy jou ellende? Uit die wet van God. Die antwoord van hierdie vraag uit die Kategismus spreek boekdele. Dit is die eerste stap op weg na genesing. Sondag 1 maak vir ons […]

 • Gawe en Opdrag

  Sonja van der Linden, 1998 – Jaargang 1, Nr. 1 Die kerkdiens is verby. Deur die paadjies skuifel die mense na buite. En as jy buite is, wat dan? Wat doen jy met al die mense om jou heen? Voel jy daar tussen soos ʼn vis in die water of soos ʼn vis op droë […]

 • Lewensheiliging

  Jan van Houwelingen, 1998 – Jaargang 1, Nr. 1 Die Bybel roep ons gereeld op om heilig te lewe. Dit klink baie indrukwekkend: heilig lewe. Wat is dit presies? Ons kan vier onderdele noem: Die Here van harte liefhê Alles afkeer waar God nie is nie Ons in groot afhanklikheid aan God vir hom neerbuig […]

Kontak ons

Vir enige navrae, kontak ons gerus.